Burzy sběratelů
Colectors meetings


Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2021 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tram. č.9
Termíny pro rok 2021 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
14. března
16. května
12. září
14. listopadu
Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, info poskytneme obratem.


The regular international exchanges of badges collectors take place in 2021 again in Jarov, in the building of the former SOU PSO, Učňovská street 1, Praha 9 - end station of tram no.9.
The 2021 dates (always Sundays 08,00 – 12,00):
14th March
16th May
12th September
14th November
The reservations of tables are available
via e-mail: info@odznaky-pins.cz or phone number +420 382 213 597.


Die regelmässigen internationalen Börsen von Abzeichensammlern finden wieder in 2021 in Jarov, in dem Gebäude des ehamailgen SOU PSO, Učňovská Strasse 1, Praha 9 (die Endstazion von Tram nr.9) statt.
Die Termine für 2021 sind (immer Sonntags, 08,00 – 12,00):
14. März
16. May
12. September
14. November
Die Reservierung von Tischen sind möglich
via e-mail: info@odznaky-pins.cz oder Telefonnummer +420 382 213 597.


Odznaky-pins | Internetové stránky vytvořil Sněhulák | Odznaky-pins © 2008-2015