Burzy sběratelů
Colectors meetings


Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2018 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tram. č.9
Termíny pro rok 2018 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
11. března
20. května
V září - říjnu 2018 bude s největší pravděpodobností probíhat rekontrukce haly. I přesto sledujte stránky, změny budou avizovány zde.
Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, info poskytneme obratem.


The regular international exchanges of badges collectors take place in 2018 again in Jarov, in the building of the former SOU PSO, Učňovská street 1, Praha 9 - end station of tram no.9.
The 2018 dates (always Sundays 08,00 – 12,00):
11th March
20th May
In September - October 2018 probably a hall reconstruction - watch this website
The reservations of tables are available
via e-mail: info@odznaky-pins.cz or phone number +420 382 213 597.


Die regelmässigen internazionalen Börsen von Abzeichensammlern finden wieder in 2018 in Jarov, in dem Gebäude des ehamailgen SOU PSO, Učňovská Strasse 1, Praha 9 (die Endstazion von Tram nr.9) statt.
Die Termine für 2018 sind (immer Sonntags, 08,00 – 12,00):
11. März
20. May
In September - October wahrscheinlich eine Hallenneubau - diese website anschauen
Die Reservierung von Tischen sind möglich
via e-mail: info@odznaky-pins.cz oder Telefonnummer +420 382 213 597.


Odznaky-pins | Internetové stránky vytvořil Sněhulák | Odznaky-pins © 2008-2015