Burzy sběratelů
Colectors meetings


Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2020 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tram. č.9
Termíny pro rok 2020 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
8. března
17. května
13. září
8. listopadu
Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, info poskytneme obratem.


The regular international exchanges of badges collectors take place in 2020 again in Jarov, in the building of the former SOU PSO, Učňovská street 1, Praha 9 - end station of tram no.9.
The 2020 dates (always Sundays 08,00 – 12,00):
8th March
17th May
13th September
8th November
The reservations of tables are available
via e-mail: info@odznaky-pins.cz or phone number +420 382 213 597.


Die regelmässigen internationalen Börsen von Abzeichensammlern finden wieder in 2020 in Jarov, in dem Gebäude des ehamailgen SOU PSO, Učňovská Strasse 1, Praha 9 (die Endstazion von Tram nr.9) statt.
Die Termine für 2020 sind (immer Sonntags, 08,00 – 12,00):
8. März
17. May
13. September
8. November
Die Reservierung von Tischen sind möglich
via e-mail: info@odznaky-pins.cz oder Telefonnummer +420 382 213 597.


Odznaky-pins | Internetové stránky vytvořil Sněhulák | Odznaky-pins © 2008-2015